Splošni pogoji poslovanja.

 • Za najem vozila je potrebno veljavno vozniško dovoljenje in osebni dokument.
 • Kombi vozilo sme upravljati oseba, s katero se podpiše najemna pogodba o najemu tovornega vozila.
 • Najemnik kombi vozila se obvezuje, da bo vozilo vrnil v dogovorjenem času in enakem stanju, kot je bilo vozilo najeto.
 •  Najemnik lahko podaljša čas najema, po predhodnem obvestilu podjetja.
 •  Po preteku najemne pogodbe, se obračuna nov dan najema tovornega kombija.
 •  Podaljšanje je možno 24 ur pred iztekom najemne pogodbe (v primeru, da najemnik ne izpolni tega pogoja sklepamo, da je proti zakonito prisvojil vozilo in ga je podjetje dolžno prijaviti organom pregona).
 •  Vsak dan zamude se obračuna dvojno po ceniku izposoje vozila.
 •  Najemnik uporablja vozilo po ozemlju RS, ali ozemlju tujih držav.
 •  Za uporabo izven ozemlja RS, mora najemnik pridobiti soglasje podjetja najema.
 •  Pri najemu vozila izven ozemlja RS, je potrebno navesti državo za katero se vozilo najema.
 •  Za vsakršno spremembo načrtovane poti (države), je potrebno pridobiti soglasje podjetja.
 •  v primeru, ko najemnik brez predhodnega obvestila zamuja z vračilom vozila več kot dve do tri ure, se obračuna nov dan najema.
 • Vozilo ne smejo uporabljati osebe, ki so pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc. V primeru nezgode v takem stanju, najemnik plača vso nastalo škodo.
 •  Za izredni servis vozila na terenu, je potrebno pridobiti dovoljenje podjetja. Vse servisne storitve morajo biti opravljene v pooblaščeni servisni delavnici. Priloženi morajo biti original računi in zamenjani rezervni deli.
 •  Vozilo je kasko zavarovano. V primeru nezgode poškodbe odbitno franšizo plača najemnik. V primeru nezgode ali poškodbe vozila, je potrebno pri vračilu vozila priložiti policijski zapisnik. V nasprotnem primeru se kasko zavarovanje ne upošteva in najemnik plača znesek nastale škode. V primeru poškodbe vozila najemnik plača izgubo zavarovalnega bonusa. Najemnik plača izpad dohodka za število dni popravila vozila.
 •  V primeru izgube prometnega dovoljenja ali ključev vozila, zaračuna podjetje škodo po veljavnem ceniku.
 •  S podpisom pogodbe o najemu vozila se najemnik strinja s splošnimi pogoji podjetja.